Werken aan project Nieuw Kortrijk gaan onverminderd voort

Het is een drukte van jewelste op de werf van Nieuw Kortrijk.

Momenteel worden de meergezinswoningen aan de Beukenlaan afgewerkt.


De aannemer plaatst er de keukens, een werk dat tegen midden november afgerond moet zijn. Vanaf 9 november start de afwerking dan: dampkappen plaatsen, gootstenen en kranen monteren, plinten zetten en de laatste pijnpunten wegwerken.

Na blok F in de Beukenlaan zijn blok D en C in de Dokter Snellaertstraat en Acacialaan aan de beurt. Het zorgt ervoor dat tegen het kerstverlof de keukens in al deze blokken volledig geïnstalleerd en afgewerkt zullen zijn.

In januari 2021 verschuift de aandacht dan naar blok A aan de Dennenlaan.

Daarnaast is de aannemer intussen ook bezig met het plaatsen van fietsenstallingen.


Ook de aanplanting van het groen staat nog op het programma. Die is voorzien voor november-december.

Maar ook van de tweede fase van het project valt er nieuws te melden.

Zoals u weet, startte in de tweede helft van augustus de sloop van 18 woningen aan de Olmenlaan en de Berkenlaan. Die sloop is intussen achter de rug. 

Alle vrijgekomen gevels werden geïsoleerd en waterdicht afgeschermd en het sloopafval afgevoerd.

In de loop van de volgende weken voert de aannemer extra grond aan om het terrein verder te modelleren tot een glooiend maaiveld. In diezelfde periode herstelt en reinigt men ook de beschadigde voetpaden.