Start fase 2 Nieuw Kortrijk – midden augustus 2020

Met de sloop van 18 woningen en het vellen van bomen in het binnengebied tussen de Olmenlaan en de Berkenlaan gaat midden augustus de tweede fase van ons project Nieuw Kortrijk van start. De sloopwerken zullen een tweetal maanden duren.

Tijd voor fase twee

Zoals u weet, pakken we de renovatie van de wijk Nieuw Kortrijk gefaseerd aan.
In een eerste fase heeft Wonen Regio Kortrijk zich toegespitst op de sloop van 83 woningen die niet meer up to date waren, de nieuwbouw van 4 appartementsgebouwen en 6 eengezinswoningen en de renovatie van 22 bestaande woningen. Zoals u in een vorig bericht kon lezen, nadert deze eerste fase haar afwerking. 
Alle appartementen zijn afgewerkt; enkel de keukens moeten nog geïnstalleerd worden.

Nu is het dus tijd voor fase twee waarbij het gebied tussen Olmenlaan en Berkenlaan aan de beurt komt. Daar worden in totaal 38 nieuwe woongelegenheden gecreëerd, met name 15 woningen en 23 appartementen.

Sloop van 18 woningen

Bij het begin van fase twee van het project is het noodzakelijk dat 18 woningen gesloopt worden in het gebied Olmenlaan-Berkenlaan. Concreet gaat het om de rode woningen en tuinen op onderstaand plan.

Onderaannemer Aclagro start midden augustus met het ontruimen en ontmantelen van de woningen.

Voor het zover is, worden natuurlijk eerst plaatsbeschrijvingen opgemaakt bij aanpalende eigenaars. Op die manier kunnen we nauwgezet de toestand van alle huizen in kaart brengen vooraleer de sloopwerken van start gaan.

De exacte planning van de sloopwerken is nog niet helemaal duidelijk, maar er zal sowieso gestart worden met de huizen aan de Olmenlaan.

Concreet mogen omwonenden zich aan volgende sloopwerken verwachten:

 • Eerst worden de huizen ontruimd en ontmanteld.
 • Daarna worden eventuele asbesthoudende materialen in de woningen verwijderd. We hebben het hierbij onder meer over traptreden, venstertabletten, schouwtabletten en plafondplaten. 
  Deze elementen kunnen heel eenvoudig weggehaald worden.
 • Daarna moeten, helemaal volgens de geldende wetgeving op dat vlak, de overige materialen die eventueel asbest kunnen bevatten, in een hermetisch afgesloten zone verwijderd worden. We denken hierbij aan de vinyl vloerafwerking.
 • Volgende stap is het verwijderen van de dakpannen.
 • Vervolgens moeten de onderdakplaten weggehaald worden en kan de houten dakconstructie weggenomen worden.
 • Dan kan ook de afbraak van het metselwerk van de muren van start gaan. 
  Hiervoor wordt zwaar materieel ingezet.
 • Tot slot worden de funderingen en de kelders uitgegraven en aangevuld waar nodig.

Zoals u hierboven kan lezen, zijn in de woningen asbesthoudende materialen aanwezig.Het spreekt voor zich dat die met de grootste zorg en voorzichtigheid zullen verwijderd worden. Wonen Regio Kortrijk en haar aannemers vertrouwd met de wetgeving en reglementering op dat vlak en zal uiteraard alle regels nauwgezet volgen.

Vellen van bomen

Na het slopen van de woningen zullen ook een aantal bomen geveld worden. 
Dat gaat gepaard met het opruimen van het groen in de achterliggende tuinen.

Dank voor uw begrip

De sloopwerken zullen in totaal een tweetal maanden duren.

We zijn er ons van bewust dat dit de nodige ongemakken met zich mee zal brengen voor de buurtbewoners, maar dit is nu eenmaal een noodzakelijke fase in de verdere verfraaiing van de buurt.  We maken de nodige afspraken met de verschillende aannemers en onderaannemers om de overlast voor de omwonenden tot een minimum te beperken, maar wensen u nu al te danken voor uw begrip. 

Mochten zich tijdens het traject toch nog problemen voordoen, contacteer ons dan zeker. Dan gaan we samen op zoek naar de best mogelijke oplossing.