Renovatie Nieuw Kortrijk op kruissnelheid

In het najaar van 2020 startte Wonen Regio Kortrijk met de afwerking van de nieuwe appartementsblokken.

Intussen zijn alle keukens geïnstalleerd en konden 3 van de 4 meergezinswoningen in gebruik genomen worden.

Dat is straks ook het geval voor het laatste woonblok aan de Dennenlaan.
Daar start de verhuur van de flats vanaf 1 maart 2021.


Ook de omgevingsaanleg rond deze moderne appartementsblokken is grotendeels achter de rug. 

Hier en daar wachten we wel nog op beter weer voor de laatste aanplantingen.

Bij dit natte weer kan u trouwens goed zien dat de wadi’s (Water Afvoer Drainage Infiltratie) hun werk doen.

Al het regenwater van onze woningen wordt mooi verzameld in de bufferbekkens. 

We zoeken trouwens samen met een van onze buren naar een oplossing om het overtollige water in hun tuin via een systeem van verticale drainage in onze tuinen af te voeren.

Intussen gaat ook de renovatie van een aantal woningen in het gebied Nieuw Kortrijk goed vooruit.


We gaan hierbij stapsgewijs, in 4 delen, te werk.

Eerst zijn zes woningen in de Goedendaglaan en Olmenlaan aan de beurt.
We streven ernaar die af te werken tegen eind april, waarna een volgende reeks huizen aangepakt kunnen worden.
Op die manier moet het mogelijk zijn om tegen half juni de verschillende woningen gerenoveerd te hebben.

Telkens er een reeks huizen is gerenoveerd en afgewerkt, organiseren we ook kijkmomenten voor geïnteresseerde huurders en kunnen de woningen in gebruik genomen worden.