- Nieuw Kortrijk | Faq -

Veelgestelde vragen

Plaatsbeschrijvingen

  • Wat en waarom?

Indien uw woning paalt aan de werken, maakt men een plaatsbeschrijving op. Dat is een volledige en nauwkeurige weergave van de toestand van de woning. Elke aannemer doet dit zowel voor als na de werken. De plaatsbeschrijvingen naar aanleiding van de afbraakwerken zijn al uitgevoerd. Als er nog niemand is langsgekomen bij u, hoeft u zich geen zorgen te maken. Dan ligt uw woning niet binnen de perimeter van de werken. Door de twee plaatsbeschrijvingen (voor en na) te vergelijken kan men nagaan of er eventueel schade is door de uitvoering van de werken. Later gebeurt dit opnieuw, dan in functie van de nieuwbouwwerken.

Als de aannemer schade, met de werken als oorzaak, vaststelt bij de plaatsbeschrijving na de werken dan moet hij de beschadigingen herstellen of de schade vergoeden.

Renoveren

  • Bevindt uw woning zich tussen woningen die gerenoveerd worden?

Dan onderzoeken we de mogelijkheid om mee te renoveren. Verdere info volgt nog.

  • Blijft uw gevel vrij door de sloop van aanpalende woningen?

De aannemer werkt uw gevel waterdicht af en er wordt isolatie voorzien aan de kant van de verwarmde delen van uw woning. Verdere info volgt nog.

We updaten deze faq regelmatig naar aanleiding van veel voorkomende vragen.