Werfupdate: palen en kruipkelders

De werken in Nieuw Kortrijk vorderen goed. De paalmachine heeft zijn dienst gedaan en mag weer op stal. Alle palen op de verschillende werven in de wijk zijn geplaatst. Het steenpuin dat als rijbasis diende voor de paalmachine werd gerecupereerd als werfverharding. In de Dennenlaan heeft de aannemer de bronbemaling geïnstalleerd. Vanaf 5 november zal hij deze opstarten om daarna de graafwerken te kunnen aanvatten. In de Acacialaan is de aannemer druk in de weer geweest om de vloerplaat en …

Lees meerWerfupdate: palen en kruipkelders

Werfupdate: bronbemaling en paalkoppen

De voorbereidingen op de nieuwbouwwerken zijn goed gestart. De bronbemaling op de bouwwerf in de Acacialaan is deze week geplaatst en operationeel. De aannemer is daar begonnen met het vrijgraven van de paalkoppen, waarna hij ze afknipt. Intussen is de paalmachine verhuisd naar de site op de hoek van de Beuken- en Berkenlaan. De volgende stop van de machine wordt de Dennenlaan.

Aanvang funderingswerken

Nu de sloop van fase 1 zo goed als volledig rond is, kunnen de funderingswerken van start gaan. In de laatste week van september 2018 zal de aannemer beginnen met de voorbereiding van de ondergrond. Daarbij maakt hij gebruik van een paalmachine die de funderingspalen plaatst. De machine zal tot ongeveer halfweg oktober dienst doen in de verschillende bouwputten. Vanaf 1 oktober gebeurt er bronbemaling. Hierbij pompt de aannemer grondwater op zodat hij droog kan werken.  

Sloop Fase 1 bijna af

Medio juni startte de sloop van het grootschalige project in Nieuw Kortrijk. Drie maanden later lopen de afbraakwerken van fase 1 op zijn einde. Eind september zou het overige puin afgevoerd zijn. Daarna beginnen de voorbereidingen voor de nieuwbouwwerken. Hieronder zijn een aantal foto’s terug te vinden van tijdens de sloop van fase 1.

Asbestverwijdering

Vanaf 22 juni start Aclagro met de verwijdering van de asbesthoudende onderdakplaten van de woningen in Zone E. Dit betreft de woningen Olmenlaan 1, 3, 5, 7, 9 en 11. De verwijdering zou enkele dagen in beslag nemen. De uitvoering gebeurt volledig conform de geldende wetgeving. De aannemer doet tijdens deze werken een luchtmeting om na te gaan of de werkmethode efficiënt is. Schrik dus niet als u mannen in witte pakken met mondmaskers ziet in Nieuw Kortrijk. Bij het …

Lees meerAsbestverwijdering

Kick-off op 13 juni

Glaasje

Goed nieuws! Op de vooravond van de start van de werken nodigen wij u uit. U bent welkom op 13 juni van 17 tot 19u in Beukenlaan 18 om het glas te heffen op de opwaardering van de woonwijk Nieuw Kortrijk. Wij maken graag tijd voor u. Tot dan!

Fase 1: Plan en Timing

Plan Fase 1 Nieuw Kortrijk

In het bovenstaande plan kunt u zien wat er precies gebeurt tijdens de werken in fase 1. Er staat aangeduid welke woningen gerenoveerd worden en waar er een volledige nieuwbouw komt. De aannemers zullen zo veel mogelijk de werken groeperen en blok per blok aan de slag gaan. Timing De planning van Aclagro, aannemer van de afbraakwerken, ziet er als volgt uit: De planning is onder voorbehoud en kan nog veranderen tijdens de werken.

Start Nieuw Kortrijk!

Visualisatie Nieuw Kortrijk

1, 2, 3 … Start Eindelijk is het zover! Op 15 juni gaan de werken in Nieuw Kortrijk van start. Om deze evolutie te communiceren aan betrokkenen en alle geïnteresseerden, bliezen we leven in deze blog. De omschrijving van het project kunt u steeds nalezen op de homepagina. Wonen Regio Kortrijk werkte de voorbije jaren samen met Abscis Architecten en Silghem & Partners aan een visie op de toekomst van de woonwijk Nieuw Kortrijk. Duurzaamheid en een goed burengevoel zijn …

Lees meerStart Nieuw Kortrijk!