Aanvang funderingswerken

Nu de sloop van fase 1 zo goed als volledig rond is, kunnen de funderingswerken van start gaan. In de laatste week van september 2018 zal de aannemer beginnen met de voorbereiding van de ondergrond. Daarbij maakt hij gebruik van een paalmachine die de funderingspalen plaatst. De machine zal tot ongeveer halfweg oktober dienst doen in de verschillende bouwputten.

Vanaf 1 oktober gebeurt er bronbemaling. Hierbij pompt de aannemer grondwater op zodat hij droog kan werken.

De steenslagfundering ligt klaar
De paalmachine op post