Aanvang funderingswerken

Nu de sloop van fase 1 zo goed als volledig rond is, kunnen de funderingswerken van start gaan. In de laatste week van september 2018 zal de aannemer beginnen met de voorbereiding van de ondergrond. Daarbij maakt hij gebruik van een paalmachine die de funderingspalen plaatst. De machine zal tot ongeveer halfweg oktober dienst doen in de verschillende bouwputten. Vanaf 1 oktober gebeurt er bronbemaling. Hierbij pompt de aannemer grondwater op zodat hij droog kan werken.  

Sloop Fase 1 bijna af

Medio juni startte de sloop van het grootschalige project in Nieuw Kortrijk. Drie maanden later lopen de afbraakwerken van fase 1 op zijn einde. Eind september zou het overige puin afgevoerd zijn. Daarna beginnen de voorbereidingen voor de nieuwbouwwerken. Hieronder zijn een aantal foto’s terug te vinden van tijdens de sloop van fase 1.