Project Nieuw Kortrijk

#volgditproject

Het Project

Situering

Wonen Regio Kortrijk, toen nog Goedkope Woning, bouwde in de jaren ’50 in deze nieuwe wijk ‘Nieuw Kortrijk’ 247 huizen, in de volksmond ‘stadshuizen’ genoemd. Het stedenbouwkundig model verwijst naar het tuinwijkconcept, maar dan zonder de typische collectieve voorzieningen en groene buitenruimten. Opvallend zijn de ruime straatprofielen en de op de auto gerichte betonverharding. De meeste straten hadden aanvankelijk een continue boombeplanting, die echter niet overeen kwam met de gegeven straatnamen.

Van de oorspronkelijke 247 huizen zijn er 178 in het bezit gebleven van Wonen Regio Kortrijk. In de voorbije decennia werden 69 woningen verkocht, willekeurig verspreid over de wijk.

Opwaardering wijk

ABSCIS ARCHITECTEN en Sileghem & partners werden aangesteld voor de opwaardering van deze wijk.  Ze maakten een masterplan op voor de wijk.  Het masterplan is een visie voor de toekomst op de woonwijk van Nieuw-Kortrijk, waarbij nieuwe ontwikkelingen worden gestimuleerd en gestuurd.  Het wordt een duurzame wijk met een aangepast woonaanbod.  De woningen zijn bijna-energieneutraal (BEN), door een betere oriëntatie van de woningen, door het groeperen van woningen en door optimale technische installaties.

Er wordt een “blauw-groen netwerk” voorzien dat niet alleen een functionele rol maar ook een sociaal-maatschappelijke en ecologische rol speelt.  Wadi’s zorgen voor een verantwoord omgaan met hemelwater (infiltratie, buffering) en verhogen de attractiviteit en belevingswaarde van de omgeving. Speelruimte, verblijfsgroen, collectieve tuinen (co-gardening), boomgaarden, zorgen voor een divers ruimtelijk beeld en een aangename ambiance in de wijk.

De straten zullen aansluitend worden vernieuwd waarbij doorgaand verkeer beperkt zal worden en de buurt toegankelijker wordt voor voetgangers en fietsers.

Gefaseerde aanpak

De opwaardering gebeurt gefaseerd.  Zo kunnen we dit op een vlotte manier doen, en kunnen we voldoende rekening houden met de tijdelijke verhuis van de bewoners. We starten met de bouw van een eerste fase van dit project midden 2018.  Na afloop hiervan (dus wellicht ten vroegste eind 2019) voorzien we te starten met een volgende fase. Na het slopen van 88 woningen plannen we in deze eerste fase de nieuwbouw van 4 meergezinswoongebouwen (goed voor 77 woongelegenheden), 6 ééngezinswoningen en de renovatie van 22 bestaande woningen.

Nieuws

update betonterrassen nieuwbouw en planning renovatiewerken

Nieuw Kortrijk begint stilaan een écht nieuwe wijk te worden. De verscheidene woonblokken in de eerste fase tonen bijna hun finale aanzicht. Op donderdag 6 juni heeft de aannemer opnieuw ingepland om betonterrassen te polieren. Ditmaal in de nieuwbouwblok in de Dennenlaan. Half mei werden de terrassen in de blok op de hoek van de Berken- en Beukenlaan gebetonneerd. Ondanks de weersomstandigheden (de wolken op de foto’s spreken voor zich) verliepen de werken zeer vlot. Planning renovatie In functie van…

polieren betonterrassen acacialaan-berkenlaan

Op vrijdag 12 april plant de aannemer een volgende betonstort in op de werf op de hoek van de Acacialaan en de Berkenlaan. Net zoals vorige week houden deze werken het polieren van de terrassen in. Alleen gaat het nu om de terrassen op de tweede verdieping. Als het mooi weer blijft, dan kunnen deze betonneringswerken vlot verlopen. Als de weersomstandigheden minder gunstig blijken, dan kunnen de werken duren tot 22u à middernacht. De stadsdiensten zijn hiervan op de hoogte.

Uitzonderlijk doorwerken: betonneren terrassen acacialaan-berkenlaan

De aannemer zal vandaag (3 april) uitzonderlijk tot 22u à middernacht moeten werken aan de werf op de hoek van de Acacialaan en Berkenlaan. Door enkele onvoorziene omstandigheden loopt het polieren van de terrassen wat vertraging op. De minder-hinder-coördinator en de politie zijn hiervan op de hoogte. De werken kunnen wat geluidshinder met zich meebrengen. De directe buren werden ook via brief op de hoogte gebracht.

betonnering Dr. snellaertstraat-Berkenlaan

Nieuw Kortrijk begint er steeds anders uit te zien. De nieuwbouw verloopt vlot en de aannemers mochten al genieten van de eerste zonnestralen op de werf. Aannemer Artes plant op 18 februari de betonneringswerken (en polierwerken) van de nieuwbouw appartementsgebouwen op de hoek van Dr. Snellaertstraat en Berkenlaan. ’s Morgens tussen 3u en 4u wordt er gestart. De betonstort (met aansluitend de polierwerken) zullen vermoedelijk doorlopen in de nacht van maandag op dinsdag. De politie en de coördinators zijn hiervan…

Werfupdates 22 december

Winter of geen winter, de werken in Nieuw Kortrijk blijven met rasse schreden vooruit gaan. Deze week is aannemer Artest begonnen met het uitdiepen van de bouwput bij de Dr. Snellaertstraat. De aarde wordt vervoerd naar een terrein in de Olmenlaan waar ze tijdelijk wordt gestapeld in functie van later gebruik bij heraanvullingen en omgevingsaanleg. Hoewel de weersomstandigheden niet ideaal zijn, doet de aannemer er alles aan om de wegen zo proper mogelijk te houden (via haksel, rijplaten, een borstelwagen,…

Werfupdates 6 december

De Sint is in het land en is de werf in Nieuw Kortrijk niet vergeten. De tijdelijke hoogspanningscabine is volledig aangesloten, waardoor de lawaaierige stroomgroepen weer mee op de stoomboot van de Sint kunnen! Tegelijkertijd blijven de werken op kruissnelheid. Nieuwbouw In de Acacialaan is de aannemer bezig met het betonneren van het plafond van de gelijkvloers (of de vloer van de eerste verdieping, zo u wil).  Op de hoek van de Beuken- en Berkenlaan rijzen stilaan de kolommen en…

Werfupdates 16 november

Nieuwbouwwerken We naderen de eindejaarsperiode en de bijhorende feestdagen, maar de werken in Nieuw Kortrijk gaan nog altijd met een stevig tempo vooruit. In de toekomstige nieuwbouw in de Acacialaan is het betonneren van de vloerplaat, die dient als afdekking van de technische kelderruimte, volledig klaar. In de week van 19 november start de aannemer daar met de metselwerken. Op de nieuwbouwwerf in de Dennenlaan is de bronbemaling in werking getreden. Bovendien is men gestart met het graven van de…

Werfupdate: palen en kruipkelders

De werken in Nieuw Kortrijk vorderen goed. De paalmachine heeft zijn dienst gedaan en mag weer op stal. Alle palen op de verschillende werven in de wijk zijn geplaatst. Het steenpuin dat als rijbasis diende voor de paalmachine werd gerecupereerd als werfverharding. In de Dennenlaan heeft de aannemer de bronbemaling geïnstalleerd. Vanaf 5 november zal hij deze opstarten om daarna de graafwerken te kunnen aanvatten. In de Acacialaan is de aannemer druk in de weer geweest om de vloerplaat en…

Werfupdate: bronbemaling en paalkoppen

De voorbereidingen op de nieuwbouwwerken zijn goed gestart. De bronbemaling op de bouwwerf in de Acacialaan is deze week geplaatst en operationeel. De aannemer is daar begonnen met het vrijgraven van de paalkoppen, waarna hij ze afknipt. Intussen is de paalmachine verhuisd naar de site op de hoek van de Beuken- en Berkenlaan. De volgende stop van de machine wordt de Dennenlaan.

Aanvang funderingswerken

Nu de sloop van fase 1 zo goed als volledig rond is, kunnen de funderingswerken van start gaan. In de laatste week van september 2018 zal de aannemer beginnen met de voorbereiding van de ondergrond. Daarbij maakt hij gebruik van een paalmachine die de funderingspalen plaatst. De machine zal tot ongeveer halfweg oktober dienst doen in de verschillende bouwputten. Vanaf 1 oktober gebeurt er bronbemaling. Hierbij pompt de aannemer grondwater op zodat hij droog kan werken.  

Blijf op de hoogte