Project Nieuw Kortrijk

#volgditproject

Het Project

Situering

Wonen Regio Kortrijk, toen nog Goedkope Woning, bouwde in de jaren ’50 in deze nieuwe wijk ‘Nieuw Kortrijk’ 247 huizen, in de volksmond ‘stadshuizen’ genoemd. Het stedenbouwkundig model verwijst naar het tuinwijkconcept, maar dan zonder de typische collectieve voorzieningen en groene buitenruimten. Opvallend zijn de ruime straatprofielen en de op de auto gerichte betonverharding. De meeste straten hadden aanvankelijk een continue boombeplanting, die echter niet overeen kwam met de gegeven straatnamen. Van de oorspronkelijke 247 huizen zijn er 178 in het bezit gebleven van Wonen Regio Kortrijk. In de voorbije decennia werden 69 woningen verkocht, willekeurig verspreid over de wijk.

Opwaardering wijk

ABSCIS ARCHITECTEN en Sileghem & partners werden aangesteld voor de opwaardering van deze wijk.  Ze maakten een masterplan op voor de wijk.  Het masterplan is een visie voor de toekomst op de woonwijk van Nieuw-Kortrijk, waarbij nieuwe ontwikkelingen worden gestimuleerd en gestuurd.  Het wordt een duurzame wijk met een aangepast woonaanbod.  De woningen zijn bijna-energieneutraal (BEN), door een betere oriëntatie van de woningen, door het groeperen van woningen en door optimale technische installaties. Er wordt een “blauw-groen netwerk” voorzien dat niet alleen een functionele rol maar ook een sociaal-maatschappelijke en ecologische rol speelt.  Wadi’s zorgen voor een verantwoord omgaan met hemelwater (infiltratie, buffering) en verhogen de attractiviteit en belevingswaarde van de omgeving. Speelruimte, verblijfsgroen, collectieve tuinen (co-gardening), boomgaarden, zorgen voor een divers ruimtelijk beeld en een aangename ambiance in de wijk. De straten zullen aansluitend worden vernieuwd waarbij doorgaand verkeer beperkt zal worden en de buurt toegankelijker wordt voor voetgangers en fietsers.

Gefaseerde aanpak

De opwaardering gebeurt gefaseerd.  Zo kunnen we dit op een vlotte manier doen, en kunnen we voldoende rekening houden met de tijdelijke verhuis van de bewoners. We starten met de bouw van een eerste fase van dit project midden 2018.  Na afloop hiervan (dus wellicht ten vroegste eind 2019) voorzien we te starten met een volgende fase. Na het slopen van 88 woningen plannen we in deze eerste fase de nieuwbouw van 4 meergezinswoongebouwen (goed voor 77 woongelegenheden), 6 ééngezinswoningen en de renovatie van 22 bestaande woningen. 

Op onderstaande plannen geven we graag een globaal beeld van het project en zoomen we verder in op fase 1 van het project.

 

Nieuws

Nieuw aanbestedingsdossier fase 2 in de maak

Zoals je weet, bestaat het project Nieuw Kortrijk uit verschillende fases.Zo houdt fase 2 van het project onder meer de bouw in van 12 woningen en 23 appartementen op een braakliggend terrein tussen de Berkenlaan en de Olmenlaan. Vorig jaar werd hier al een aanbesteding voor uitgeschreven.De opdracht kon toen echter niet gegund worden door de sterk gestegen materiaalprijzen in de bouwsector. Daarom werken we nu aan een nieuw aanbestedingsdossier dat moet garanderen dat ons bouwproject binnen het vooropgestelde budget kan blijven. Het…

Een inkijk in onze gerenoveerde woningen

Een stand van zaken De afgelopen maanden renoveerde Wonen Regio Kortrijk niet minder dan 22 huurwoningen op Nieuw Kortrijk. Het werden heel grondige renovaties. Alle huizen werden volledig gestript, enkel het dragend metselwerk, draagvloeren en dakgebintes werden behouden. Ook de bestaande regenwaterputten werden (na nazicht en opkuis) behouden. In ongeveer de helft van de woningen was de houten trap nog in goede staat en werd hij na herstel behouden.Na deze grondige renovatie-operatie zijn zijn alle woningen momenteel verhuurklaar per 1…

bouwverlof in zicht, afwerking woningen schakelt versnelling hoger

De zomer is in het land en dat betekent ook dat het bouwverlof met rasse schreden nadert. Het zal u dan ook niet verwonderen dat er een leuke bedrijvigheid heerst in Nieuw Kortrijk.Sommige woningen zijn intussen afgewerkt en bewoond, anderen zijn klaar tegen het bouwverlof. Voor de laatste woningen is het nog even wachten tot eind september. We geven u graag een update. Negen woningen in de buurt Nieuw Kortrijk zijn intussen afgewerkt. De renovatie zit erop en intussen zijn zeven van die…

afwerking woningen in laatste rechte lijn

Nu de nieuwe appartementen bewoond zijn, werkt de aannemer op dit ogenblik de gerenoveerde woningen af.  Goedendaglaan en Olmenlaan Straks, vanaf 1 juni, zijn de eerste zes woningen aan de Goedendaglaan en Olmenlaan klaar voor bewoning. Binnenin werkt men de schilderwerken af, aan de buitenkant is de aannemer druk in de weer met de aanleg van de tuinen. Dennenlaan In de Dennenlaan werkt de aannemer dan weer het binnenschrijnwerk af en is ook de schilder volop bezig. Buiten worden dan…

Renovatie Nieuw Kortrijk op kruissnelheid

In het najaar van 2020 startte Wonen Regio Kortrijk met de afwerking van de nieuwe appartementsblokken. Intussen zijn alle keukens geïnstalleerd en konden 3 van de 4 meergezinswoningen in gebruik genomen worden. Dat is straks ook het geval voor het laatste woonblok aan de Dennenlaan. Daar start de verhuur van de flats vanaf 1 maart 2021. Ook de omgevingsaanleg rond deze moderne appartementsblokken is grotendeels achter de rug.  Hier en daar wachten we wel nog op beter weer voor de laatste aanplantingen. Bij…

Werken aan project Nieuw Kortrijk gaan onverminderd voort

Het is een drukte van jewelste op de werf van Nieuw Kortrijk. Momenteel worden de meergezinswoningen aan de Beukenlaan afgewerkt. De aannemer plaatst er de keukens, een werk dat tegen midden november afgerond moet zijn. Vanaf 9 november start de afwerking dan: dampkappen plaatsen, gootstenen en kranen monteren, plinten zetten en de laatste pijnpunten wegwerken. Na blok F in de Beukenlaan zijn blok D en C in de Dokter Snellaertstraat en Acacialaan aan de beurt. Het zorgt ervoor dat tegen…

Start fase 2 Nieuw Kortrijk – midden augustus 2020

Met de sloop van 18 woningen en het vellen van bomen in het binnengebied tussen de Olmenlaan en de Berkenlaan gaat midden augustus de tweede fase van ons project Nieuw Kortrijk van start. De sloopwerken zullen een tweetal maanden duren. Tijd voor fase twee Zoals u weet, pakken we de renovatie van de wijk Nieuw Kortrijk gefaseerd aan.In een eerste fase heeft Wonen Regio Kortrijk zich toegespitst op de sloop van 83 woningen die niet meer up to date waren,…

project nieuw kortrijk nadert afwerking

Zoals jullie ongetwijfeld al gezien hebben, is de laatste weken heel veel werk verzet op de werf Nieuw Kortrijk. We zitten momenteel in de finale fase van de flats die in het najaar volledig in orde moeten staan. Alle appartementen zijn intussen afgewerkt. Enkel de keukens moeten nog geïnstalleerd worden. Dat gebeurt na het bouwverlof en moet rond zijn tegen eind september. Bij de gevelbekleding kan men zien dat er steeds voor eenzelfde afwerking gekozen werd, al werden wel telkens…

Corona stuurt ook werf Nieuw Kortrijk in de war

Zoals jullie ongetwijfeld al zullen gemerkt hebben, heeft de Corona-crisis ervoor gezorgd dat ook onze werf Nieuw Kortrijk niet op volle kracht draait of bij momenten stil ligt. Na de genomen maatregelen van de overheid hebben veel aannemers besloten het werk neer te leggen. Nu starten een aantal onder hen opnieuw op, maar dat betekent niet dat een werf als de onze meteen weer op gang zal komen.Een werf is namelijk altijd ingewikkeld: de ene (onder)aannemer kan vaak niet starten…

werf nieuw kortrijk maakt vorderingen

Een nieuw jaar voor Nieuw Kortrijk mét nieuwbouw. Er zijn heel wat vorderingen gemaakt in de wijk. De nieuw opgetrokken appartementsgebouwen hebben vorm gekregen. In de Dennenlaan (Blok A) zijn de binnenschilderwerken bezig. In de Acacialaan (Blok C) zijn de schilderwerken afgewerkt. De omgevingswerken zijn nu in uitvoering. De aannemer is bezig met het afwerken van het toegangspad van het appartementsgebouw. Op de hoek van de Dr. Snellaertstraat en de Berkenlaan (Blok D) is de gevel van het nieuwe woonblok…

Blijf op de hoogte

{captcha}